Texas holdem – Vikten av position och förslag på starthänder

Limit Texas Holdem del 1

Som i alla former av poker, för att vara en vinnande i längden på limit holdem, måste du gå in i potten med en bättre hand än dina motståndare i genomsnitt och att förstå sannorligheten av att du har den bästa handen i alla situationer. I den här första artikeln av fyra kommer vi att titta på vikten av att position och förslag på starthänder. I del 2 kommer vi diskutera pre-flop strategier för limit holdem, del 3 handlar om att maximera sina vinster och del 4 avhandlar hur du isolerar en motspelare och implicita odds.

Vill du lära dig no-limit holdem kan du läsa artikeln om just no-limit holem, eftersom en korrekt strategi för limit holdem inte är samma för no-limit.

Med position menas när du måste agera under varje satsningsrunda. Bästa position är som dealer, med knappen, eftersom du är sist och kan agera utifrån vad alla andra gjort, utom den första. Just detta är en stor fördel eftersom du har maximal information INNAN du behöver agera.

Du kan limpa (gå med i potten med en call istället för att höja) med en liten chans att få en mothöjning från blindsen. Den här positionen kommer också ge dig många möjligheter att få se ett gratis kort när du har en drag hand. Den näst bästa positionen är den till höger om dealern, knappen, och fortsätter sedan runt bordet till spelaren till vänster om big blind, ofta kallad “under the gun”.

När vi diskuterar starthänder här nedan, menas med tidig position de tre som sitter till vänster om big blind. Mitten position är de nästa tre platserna och sen position knappen och den som sitter till höger.

Här är några förslag på starthänder i varje position. De här starthänderna är för ett väldigt tight spel och passar mycket bra för nybörjare. Följer du de här råden kommer du inte att gå med i många potter, men när du väl gör det har du en stark hand.

Allt efterom du får erfarenhet kommer du att kunna utöka dina krav på starthänder baserat på dina motspelare och din egen skicklighet. Naturlightvis är en hand som är listad för tidigt spel också menad till spel i sen position. Jag har inte skrivit ut dem på alla positioner bara för att göra det lättare att läsa. Ett h betyder färg, när du ser AKf betyder det ett Ess och en Kung hjärter eller spader osv.

  • Tidig Position: AA KK QQ AKf AK AQf AQ AJf
  • Mitten Position: JJ TT AJ ATf AT KQf KQ KJs KJ QJf
  • Sen Position: 99 A5f A4f A3f A2f KTf KT K9f QJ QTf QT JTf
  • Small Blind: 88 77 66 55 44 33 22 JT och alla andra kopplade kort

Alla ovanstående rekommendationer förutsätter att ingen har höjt innan du går med i potten. Du kommer att gå med i potten med en höjning med somliga av dessa händer. Om det har kommit en höjning innan du gått med, behöver du de bästa korten för att gå med, som höga par och Ess med höga kickers.

  • Del 1 – Position och starthänder i limit texas holdem
  • Del 2 – Pre flop strategi i limit texas holdem
  • Del 3 – Maximera vinsten och minimera förlusten
  • Del 4 – Isolerar en motspelare och implicita odds

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *