Texas holdem Regler

Texas holdem regler

Här kan du läsa reglerna för texas holdem.

Texas holdem, även kallad holdem, är till ett mycket lätt pokerspel att förstå och att komma igång att spela. Däremot krävs det mycket kunskap och erfarenhet för att bli en vinnare i längden. Reglerna i texas holdem är relativt enkla och är som följer:

Det är upp till 10 spelare runt varje bord. En standardkortlek på 52 kort används. Utgångsläget är att innan korten delas ut lägger spelaren till vänster om given(dealerknappen) den lilla blinden (small blind).

Spelaren till vänster om denna lilla blinden lägger in den stora blinden (big blind). Detta görs för att det i början skall finnas en pott att spela om. En small blind är halva minimumbeloppet och big blind det hela minimibeloppet. Alltså vid ett $2/$4 bord är small blinds $1 och big blind $2. Kommer du in under ett pågående spel får du också betala en big blind för att få vara med i spelet.

Den som har dealerknappen (the button) delar nu ut korten. varje spelare får 2 mörka, nedåtvända, kort, även kallade hålkort. Spelaren till vänster om big blind börjar nu med att antingen satsa, syna, passa eller lägga sig. Sedan är det nästa spelare till vänster som få välja mellan att satsa, syna, passa eller lägga sig.

Så fortsätter det bordet runt. Spelet fortsätter sedan med att tre gemensamma, öppna kort delas ut i mitten av bordet(the flop), en ny satsningsrunda följer. När alla gjort sina val läggs ett fjärde kort (the turn) ut i mitten av bordet. en ny satsningsrunda följer.

Slutligen läggs det femte kortet(the river) ut på bordet. Efter sista satsningsrundan visar spelarna sin bästa kombination av de två hålkorten och de 5 gemensamma korten. Spelaren med den bästa handen vinner potten.

Texas holdem – a minute to learn, a lifetime to master – Mike Sexton

Pokerregler

Texas holdem regler

Omaha regler

5 Card Draw, Mörkpoker regler

Seven Card Stud regler

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *